فال امروز 18 آذر 1398 ویژه متولدین ماه فروردین

اگر بخواهي اين بند نازك هم قطع نشود بايد با هشياري و دقت عمل كني. به راحتي مي‌توان رابطه‌اي را قطع كرد اما به دشواري مي‌توان دوباره آن را ساخت. پس حفظ روابط از هر چيز مهمتر است.

قبول يك پيشنهاد جديد از يك دوست، مي‌تواند اين حالت يكنواخت را از بين برده و تو را با طراوت و بانشاط كند. هر از گاهي بايد به فكر ايده يا ابتكار جديدي براي تغيير شرايط زندگي خود و اطرافيان بود و روح تازه‌اي به زندگي تزريق كرد.

مراقب سلامتي‌ات باش. دست به كاري نزن كه تو را دچار بحران‌هاي تازه كند. تو در حال حاضر به آرامش و آسايش نياز داري و بايد آنرا حفظ كني.

كسي به تو پيشنهاد كار يا موقعيت ظاهرا خوبي مي‌دهد. بايد پيش از قبول، آنرا خوب سبك و سنگين كني چون بايد اين پيشنهاد براي تو سودآور باشد و موقعيت مالي تو را بهبود بخشد.

فال روزانه
قراردادن فال روزانه در سایت یا وبلاگ شما