فال امروز 18 آذر 1398 ویژه متولدین ماه دی

با مشكلات عاطفي روبرو مي‌شوي. از طرفي رفتارهاي خشك و خشنت، از تو چهره نامطلوبي مي‌سازد و او را فراري مي‌دهد. درست است كه مشكلاتي با هم داريد اما اين دليل نمي‌شود كه خودت را ببازي و اخم كني.

كسي كه ديگران را شاد مي‌كند، خود از شادي بزرگتري برخوردار مي‌شود. بهتر است گره از ابروها باز كني چون زندگي با اين روحيه ميانه بهتري دارد.

پس از يك هفته آرامش و مساعد بودن اوضاع اقتصادي، شرايط تغيير كرده و طوفاني از راه مي‌رسد. بايد بر اعصابت مسلط باشي تا بتواني به راحتي از اين بحران كوتاه‌مدت عبور كني.

فال روزانه
قراردادن فال روزانه در سایت یا وبلاگ شما