فال امروز 29 خرداد 1398 ویژه متولدین ماه دی

بعضي از مشكلات امروز تو نتيجه خطاهاي گذشته است. زا قديم گفته‌اند ?خودكرده را تدبير نيست?. بايد از اين خطاها درس گرفت و راهي را انتخاب كرد كه ديگر هرگز اين خطاها تكرار نشود.

اگر بداني به دنبال چه هستي و هدفت را مشخص كني به راحتي به آن مي‌رسي. انرژيت را در راه تحقق خواسته‌هايت بكار بگير و روزي كه موفق شوي از خودت راضي و خوشنود خواهي بود.

بايد ورزش را جدي گرفت و از مصرف چيزهايي كه سلامتي تو را تهديد مي‌كند جدا خودداري كرد.

بايد با يك برنامه‌ريزي درست و نوشتن خواسته‌هايت پولت را خرج كني و گرنه بعدا از هزينه‌تراشي بي‌مورد خودت پشيمان خواهي شد.

فال روزانه
قراردادن فال روزانه در سایت یا وبلاگ شما