فال امروز 31 تیر 1397 ویژه متولدین ماه بهمن

تا زماني كه قلب خود را در خدمت عشق درنياورده باشي، آزاد و رها هستي. اما وقتي در دام عشقي افتاد ديگر آزاد نيست و همين اسارت براي او بهترين آزادي است.

از راه دور خبر خوشي به تو مي‌رسد. به زودي با شخصي آشنا مي‌شوي كه نقش مهمي در زندگيت بازي خواهد کرد. به کمک يک دوست به خواسته قديمي‌ات مي‌رسي و از اين دوستي فايده زيادي خواهي برد.

فعاليت‌هاي سخت روزانه تو را خسته و درمانده كرده. بايد كمي به خودت برسي و مراقب سلامتي‌ات باشي. اگر خودت را به طور مستمر تحت فشار شديد قرار دهي، به تنش و اضطراب هر چه بيشتر كمك كردي.

يك كار كوچك كه مي‌تواند موفقيتي نسبي را فراهم كرده و سود ناچيزي را به وجود آورد بهتر از صدها كار ذهني و توهم آلود است كه هيچ فايده‌اي ندارد و تنها تو را چند روز به خود مشغول مي‌كند بي‌آنكه سودي برايت داشته باشد.

فال روزانه
قراردادن فال روزانه در سایت یا وبلاگ شما