فال امروز 31 تیر 1397 ویژه متولدین ماه اسفند

وقتي كسي توجه تو را به خود جلب كرده باشد، چطور مي‌توان رفتار سردي با او داشت؟! به خود اعتماد داشته باش و از آشكار كردن احساسات دروني‌ات نگران نباش.

يک پيشنهاد غيرمنتظره و تعجب‌آور مي‌شنوي و به زودي فكرهاي مغشوش و درهم‌ات نظم و ترتيب مي‌گيرد و اوضاع و احوال بر وفق مرادت خواهد بود.

از غذاهاي سنگين و چرب به شدت پرهيز كن چون بدن تو حساس است و آماده بيماري. با يك رژيم غذايي سلامتي‌ات را بازمي‌يابي.

فكرها و ايده‌هاي خوبي داري. مهم است كه از اين ايده‌ها براي رسيدن به موفقيت مالي و اجتماعي استفاده كني.

فال روزانه
قراردادن فال روزانه در سایت یا وبلاگ شما