فال امروز 30 فروردین 1398 ویژه متولدین ماه اسفند

تو از تعهد دوري مي‌كني چون فكر مي‌كني تو را درگير مي‌كند و يا از گير افتادن مي‌ترسي اما بايد قبول كني اين بخشي از زندگي است كه مي‌تواند شيرين هم باشد. بايد اين افكار را از ذهنت بيرون كني و نسبت به دوستانت احساس مسئوليت بيشتري داشته باشي.

كسي با ارسال هديه‌اي به تو ابراز علاقه مي‌كند. وقتي اين ابراز علاقه متقابل باشد، دوستي‌هاي شيرين و شادي آفريني شكل مي‌گيرد. بدون اين دوستي‌ها زندگي سرد و بي‌روح مي‌شود.

تو فردي فعال هستي براي دوري از اين كسالت روزانه مي‌تواني هر نوع ورزشي را انجام دهي، اما شايد بهتر باشد اسكي، شنا و امثال اين ورزش را براي شادابي و طراوت خود انتخاب كني.

سعي كن هميشه براي خود پس‌اندازي داشته باشي. هيچ كاري راحت‌تر از پول خرج كردن نيست. بايد آينده نگر بود و فكر روزهايي را كرد كه مشكلات متعددي به زندگي هجوم مي‌آورد.

فال روزانه
قراردادن فال روزانه در سایت یا وبلاگ شما