فال امروز 28 بهمن 1398 ویژه متولدین ماه اسفند

تو فقط به فكر منافع و خواسته‌هاي خودت هستي و انتظارداري كه او هم بدون چون و چرا و با قربون صدقه همه چيز را بپذيرد. بهتر است او را هم به حساب بياوري و كمي برايش ارزش و احترام قائل باشي.

پيشنهادي كاري و يا تحصيلي مطرح مي‌شود كه ظاهرا در آينده سود مالي خوبي برايت خواهد داشت. بهتر است از اول شرايط و توقعاتت را مطرح كني تا بعدها مشكلي پيش نيايد.

فال روزانه
قراردادن فال روزانه در سایت یا وبلاگ شما