فال امروز 28 بهمن 1398 ویژه متولدین ماه مهر

كوتاه آمدن در برخي مسائل به معناي پذيرش شكست نيست. ممكن است اين كوتاه آمدن در اثر يك تدبير و دورانديشي خردمندانه اتخاذ شده باشد. پس نگران نباش.

بايد براي مسائل اقتصادي خود برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشي تا دچار بحران نشوي.

فال روزانه
قراردادن فال روزانه در سایت یا وبلاگ شما