فال امروز 28 مهر 1397 ویژه متولدین ماه مهر

پيغامي مي‌رسد كه دوباره احساسات خفته تو را بيدار مي‌كند. اين موضوع اين روزها فكر تو را به خود مشغول كرده. از خير اين قضيه بگذر چون اگر وارد اين ماجرا شوي دچار ضرر و زيان مي‌شوي.

هديه‌اي از يك دوست مي‌رسد كه تو را كاملا خوشحال خواهد كرد. حالا مي‌تواني درك كني كه زندگي فقط دنبال يك لقمه نان دويدن نيست.

نبايد با انجام كارهاي نسنجيده خود را در معرض بيماري قرار دهي.

در زمينه كار بايد تصميم مهمي بگيري كه براي آينده شغلي‌ات تعيين كننده خواهد بود. كسي كه از عقل و منطق پيروي مي‌كند هرگز پشيمان نمي‌شود.

فال روزانه
قراردادن فال روزانه در سایت یا وبلاگ شما