فال امروز 30 شهریور 1398 ویژه متولدین ماه آبان

دوستي تو را دعوت مي‌كند اما امكان پاسخگويي براي آن وجود ندارد. فاصله‌اي كه بين تو و او برقرار شده مانع از آن مي‌شود كه بتوان پاسخ مثبتي داد. بايد صبر كرد تا با تغيير اوضاع و احوال اين فاصله برداشته شود.

شايد با رفتن به يك مسافرت بتوانيد تا مدتها خاطرات قشنگي داشته باشيد. كمي به خودتان برسيد و تفريح كنيد. مطمئنا به كسي برنمي‌خورد!!!!

بهتر نيست به جاي خوردن روزي يك مشت قرص و دارو!!! آب ميوه بخوري و كمي به اعصابت مسلط باشي. شايد اينطوري روز رو بهتر شروع كني.

موفقيتي بدست مي‌آيد كه سود مادي خوبي راه به همراه خواهد داشت. با اين موفقيت مي‌تواني به بخشي از آرزوهاي خود برسي و براي بخش ديگر تدبير تازه‌اي انديشيد.

فال روزانه
قراردادن فال روزانه در سایت یا وبلاگ شما